Jan 22, 2018

NPinvestor.com A/S: Registrering af kapitalforhøjelse

Selskabsmeddelelse nr. 10/2018 22.?
januar 2018

Registrering af kapitalforhøjelse

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5/2017 af 1. december 2017 vedr. offentliggørelse af prospekt og selskabsmeddelelse nr. 6/2017 af 18. december 2017 vedr. tillægsprospekt samt selskabsmeddelelse nr. 9/2018 af 17. januar 2018 vedrørende resultatet af udbuddet af nye aktier i NPinvestor.com A/S, er aktiekapitalforhøjelsen på 1.038.855 styk nye aktier á nominelt DKK 0,10 den 19. januar 2018 registreret hos Erhvervsstyrelsen. NPinvestor.com A/S’ nominelle aktiekapital udgør herefter DKK 628.814,5 fordelt på 6.288.145 styk aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie giver ret til én stemme på NPinvestor.com A/S’ generalforsamlinger.

Som beskrevet i prospektet offentliggjort den 1. december 2017 sammen med selskabsmeddelelse 5/2017 af 1. december 2017 samt tillægsprospekt offentliggjort den 18. december 2017 sammen med selskabsmeddelelse nr. 6/2017 og i selskabsmeddelelse 7/2018 af 9. januar 2018 er de udbudte aktier i forbindelse med udbuddet leveret elektronisk til investorernes konti hos VP SECURITIES A/S i form af eksisterende aktier i NPinvestor.com A/S stillet til rådighed af NPinvestor.com A/S’ stor-aktionærer, ED Equity Partner ApS og F. Andersen Management ApS, i henhold til aktielånsaftalen. ED Equity Partner ApS og F. Andersen Management ApS vil få tilbageleveret et tilsvarende antal nye aktier i NPinvestor.com A/S. Disse nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North i København den 22. januar 2018 i den samme ISIN-kode (DK0060827269), som NPinvestor.com A/S’ eksisterende aktier.

De opdaterede vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S:

Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: [email protected]

Certified Advisor:

Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317

NPinvestor.com A/S
Copenhagen Fintech Lab
Applebys Plads 7,
1411 København K
CVR: 26518199
+45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

?


Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited ...

Minutes from Extraordinary General Meeting

SPENN Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting ...

Next Generation Mobile Banking & Payments