Jun 12, 2019

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com A/S forbereder fortegningsemission med 60 pct. garanti, med et forventet provenu på op til 12,6 MDKK

Selskabsmeddelelse 29/ 2019
12. juni 2019

Ledelsen i NPinvestor.com A/S (“NPinvestor.com”, ”NPinvestor” eller “Selskabet”, hvilket også omfatter Selskabets datterselskab NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S) foreslår gennemførelse af en kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forslaget vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2019, der vil blive indkaldt i dag ved særskilt selskabsmeddelelse.

Sammenfatning

NPinvestor.com vil blive indbragt et anslået provenu på op til 12,6 MDKK før fradrag af transaktionsomkostninger ved kapitalforhøjelsen, der omfatter udstedelse af op til 6.288.145 nye aktier.

En eksisterende aktie i Selskabet giver én tegningsret til én ny aktie ved kapitalforhøjelsen til et tegningsbeløb på DKK 2 pr. aktie ? DKK 0,10.

Tegning af kapitalforhøjelsen er garanteret til 60% gennem tegningsgarantier med nye potentielle investorer og tegningstilsagn fra en af selskabets større aktionærer, som har meddelt Selskabet at ville udnytte sin fortegningsret.

Fordelingen af fortegningsretter opgøres den 2. juli 2019.

Tegningsperioden starter den 3. juli 2019 og fortsætter frem til tegningsfristens udløb den 16. juli 2019.

Baggrund for fortegningsemission

Selskabet oplever en stigende interesse for investeringsformen Copy Trading med udbud af investeringsstrategier og porteføljer som investorer automatisk kan kopiere og derved få samme handler, med henblik på at pleje sin formue og portefølje. Investorer kan få adgang til Copy Trading ved at blive kunde hos NPinvestor. Derved får investorer adgang til at benytte selskabets egenudviklede handelsplatform Straticator, produkter og strategier.

Selskabet har et stigende indskud af penge som kunder indsætter hos Selskabet for at kunne handle på handelsplatformen Straticator, ved bl.a. at benytte Copy Trading såvel som at kunder kan handle selv på egen hånd, foruden at Straticator også kan anvendes til algoritmehandel. Selskabets kommercielle aktiviteter med lancering af strategier, produkter og udbredelse af Copy Trading investeringsformen rettet mod private investorer og professionelle samarbejdspartnere indikerer muligheden for, at opbygge en niche i Norden som har et betydeligt potentiale og selskabet planlægger at forfølge dette mål og udvikling. Selskabet faciliterer investorer på handelsplatformen og arbejder på at tilføje et større udbud af strategier, produkter og funktioner således at investorer får adgang til nye investeringsmuligheder, risikospredning og diversifikation, som kun udbydes af Selskabet. Selskabets Copy Trading koncept udbydes ikke af andre Nordiske brokere eller banker samtidig med at kunder på handelsplatformen også selv kan handle med aktier, CDF’er, valuta og indeks, direkte fra deres egen konto i Straticator.

Fortegningsemissionen har til formål at styrke Selskabets finansielle beredskab som finansielt og reguleret Selskab med egen licens under det Danske Finanstilsyn til at drive fondsmæglervirksomhed i EU og at dække driftsomkostninger i målet om at skabe en cash positiv forretning. Selskabet vil allokere midler til at intensivere den kommercielle indsats med salgs- og marketing aktiviteter med fortsat udrulning på det danske marked og i 2. halvår 2019 udrulning på det svenske marked, lancering og udvikling af flere produkter og strategier, samt styrke selskabets IT- og udviklingsressourcer.

Garantiaftaler og tegningstilsagn

Kapitalforhøjelsen er garanteret tegnet op til 60% gennem tegningstilsagn og garantiaftaler.
Tegningstilsagn indebærer ikke omkostninger for Selskabet, og der er herigennem sikret 18% tegning af kapitalforhøjelsen.
Yderligere 42% af kapitalforhøjelsen er sikret ved garantiaftaler. Garantiprovisioner udgør 12% af det garanterede beløb.

Foreløbig tidsplan

26. juni 2019 – ekstraordinær generalforsamling
28. juni 2019 – Sidste handelsdag for eksisterende aktier med tilhørende fortegningsret
1. juli 2019 – Første handelsdag for eksisterende aktier uden tilhørende fortegningsret
1. juli 2019 – Handelsperiode for tegningsretter begynder
2. juli 2019 – Opgørelse af fordeling af tegningsretter
3. juli 2019 – Tegningsperiode for nye aktier begynder
12. juli 2019 – Handelsperiode for tegningsretter slutter
16. juli 2019 – Tegningsperiode for nye aktier slutter
22. juli 2019 – Offentliggørelse af emissionsresultat og registrering af kapitalforhøjelse ved
Erhvervsstyrelsen

Rådgivere

Västra Hamnen Corporate Finance AB er finansiel rådgiver, og KLAR Advokater er juridisk rådgiver for Selskabet i forbindelse med kapitalforhøjelsen.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer. Det er gratis at blive oprettet som kunde. Vi har ingen depotgebyrer eller skjulte omkostninger.

NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU licens reguleret af det danske finanstilsyn. Vi er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.

Copy Trading – banebrydende investeringsform

Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors tradingplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres.

Straticator giver derudover kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i aktier, CFD, indeks, valuta (FX), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil og computer. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”. Det er også muligt at oprette ”lukkede grupper” af investorer eller netværk som benytter Copy trading faciliteterne i Straticator og som derfor udelukkende giver gruppens medlemmer en eksklusiv adgang – det kan f.eks. være investeringsklubber, familier, netværk, fonde og professionelle investorer.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Per Lönn, Västra Hamnen Corporate Finance AB, Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö, tlf. + 46 40 200 255

NPinvestor.com A/S
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com


Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

Next Generation Mobile Banking & Payments