Jul 22, 2019

NPinvestor.com A/S: Fortegningsemission i NPinvestor.com A/S gennemføres

Selskabsmeddelelse 34/ 2019

22. juli 2019

NPinvestor.com A/S’ fortegningsemission er afsluttet og gennemføres med et bruttoprovenu på DKKM 7,55 hvor DKKM 2,83 er tegnet via udnyttelse af emissionsgarantien op til 60 procent af de udbudte aktier.

I tegningsperioden fra 3. juli til 16. juli 2019 er der fortegnet i alt 1.910.772 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 3.821.544 til tegningskursen på DKK 2 pr. aktie. Tegningsordrer på resterende aktier kan som følge af uudnyttede tegningsretter tildeles fuldt ud, og det er således ikke nødvendigt at tage stilling til en reduktion. Det samlede antal tegningsordrer i emissionen udgør 2.360.293 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 4.720.586.

I forbindelse med fortegningsemissionen var der stillet garanti på 60 pct. gennem tegningsgarantier fra nye investorer og tegningstilsagn fra eksisterende større aktionær. De aktier, der tildeles i henhold til garantien, udgør 1.412.596 nye aktier svarende til DKK 2.825.192, mens der i henhold til tegningstilsagn er fortegnet 1.137.500 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 2.275.000.

Aktiekapital

Efter gennemførelse af Fortegningsemissionen forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 628.814,5 fordelt på 6.288.145 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til nominelt DKK 1.006.103,4 fordelt på 10.061.034 stk. aktier a nominelt DKK 0,10. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen sker den 22. juli 2019.

Selskabet har én aktieklasse, og de nye aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, således giver hver aktie ret til én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer. Det er gratis at blive oprettet som kunde. Vi har ingen depotgebyrer eller skjulte omkostninger.

NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn. Vi er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.

Copy Trading – banebrydende investeringsform

Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors tradingplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres.

Straticator giver derudover kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i aktier, CFD, indeks, valuta (FX), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil og computer. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”. Det er også muligt at oprette ”lukkede grupper” af investorer eller netværk som benytter Copy trading faciliteterne i Straticator og som derfor udelukkende giver gruppens medlemmer en eksklusiv adgang – det kan f.eks. være investeringsklubber, familier, netværk, fonde og professionelle investorer.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com


Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited ...

Minutes from Extraordinary General Meeting

SPENN Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting ...

Next Generation Mobile Banking & Payments