Mar 20, 2024

SPENN Technology A/S anbefaler tilbud om utkjøp fra Tyrill AB

Company Announcement No. 119

Innsideinformasjon

SPENN Technology A/S har i dag mottatt et tilbud fra Tyrill AB om å kjøpe visse eiendeler fra selskapet. Styret i SPENN Technology A/S anbefaler tilbudet fra Tyrill AB. Transaksjonen innebærer at all aksjer i porteføljeselskapene Blockbonds AS, Kazang Zambia Ltd, JengaX AS og Valiant Advance Solutions Ltd vil bli overført til Tyrill AB, mens SPENN Technology A/S vil motta aksjer i Tyrill AB i en kommende børsemisjon. Transaksjonen verdsetter eiendelene til SEK 210 000 000, hvorav SEK 200 000 000 vil bli utbetalt som nye aksjer i Tyrill AB og SEK 10 000 000 i kontanter. SPENN Technology A/S vil vurdere å betale ut aksjene i Tyrill AB som et ekstraordinært utbytte, som betyr at nåværende aksjonærer i SPENN Technology A/S vil bli direkte aksjonærer i Tyrill AB.

Transaksjonen forutsetter at dagens ledelse i SPENN Technology A/S og datterselskaper fortsetter i samme rolle i Tyrill AB. Jens Glasø vil bli utpekt som CEO i Tyrill AB så snart transaksjonen er godkjent, og hovedkvarteret til Tyrill AB vil være i Kristiansand.

Gitt at transaksjonen blir godkjent, vil Tyrill AB starte prosessen med å notere på Nasdaq Stockholm First North. Tyrill AB har intensjon om å hente inn mellom SEK 300 000 000 og SEK 500 000 000 i børsemisjonen, hvor SPENN Technology A/S vil tegne seg for SEK 200 000 000 som et tingsinnskudd. Prisen vil avgjøres ved bruk av book-building-metoden, slik at nåværende aksjonærer i SPENN Technology A/S vil eie omtrentlig mellom 60 og 70 prosent av Tyrill AB etter børsemisjonen.

Tyrill AB er et nytt investeringsselskap stiftet av investorene Arne Blystad, Jan Haudemann-Andersen, Torstein Tvenge og Øystein Tvenge. Formålet med selskapet er å investere i, utvikle og finne synergier mellom selskaper i betalingssektoren, først i Afrika og deretter i resten av det globale Sør. Selskapet vil bygge på de eksisterende verdiene i de fire porteføljeselskapene i SPENN Technology A/S og fortsette å lete etter flere oppkjøpsmuligheter. I forkant av transaksjonen har Tyrill AB kapitalisert opp med SEK 20 000 000.

Hvis transaksjonen blir godkjent, vil børsemisjonen åpne 3. april 2024, og forventes å stenge i uke 18. Tyrill AB forventes å bli introdusert til Nasdaq First North i uke 23.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra minst 50 prosent av aksjonærene i SPENN Technology A/S. Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt 3. april 2024. Innkalling vil bli sendt separat og vil inneholde informasjon til aksjonærer for å vurdere forslaget.

SPENN Technology A/S inviterer alle aksjonærer til en digital investorpresentasjon senere i dag onsdag 20. mars klokken 15:30–16:30. Alle aksjonærer inviteres til å følge presentasjonen ved å bruke denne lenken: https://attendee.gotowebinar.com/register/8090998643530036570 Det vil bli en presentasjon og en Q&A-sesjon hvor det vil være mulig å stille skriftlige spørsmål.

For further Information, please contact:

Jens B. Glaso, CEO SPENN Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]

SPENN Technology’s Certified Adviser is Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000

SPENN Technology A/S

CVR nr.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

www.spenn.com

Om SPENN Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark and on OTCQX in USA. 

Ticker codes:

Europe – Nasdaq First North: SPENN

USA – OTCQX: SPNNF

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited ...

Minutes from Extraordinary General Meeting

SPENN Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting ...

Next Generation Mobile Banking & Payments