Jun 19, 2018

NPinvestor.com A/S udsteder tegningsoptioner til ledelse og medarbejdere i datterselskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

Selskabsmeddelelse 18/2018

19. juni 2018

NPinvestor.com A/S udsteder tegningsoptioner til ledelse og medarbejdere i datterselskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

NPinvestor.com A/S meddeler, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til direktionen og medarbejdere i datterselskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S. Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 9B, og i overensstemmelse med datterselskabets lønpolitik.

Under tegningsoptionsprogrammet udstedes op til i alt 276.000 tegningsoptioner, der giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 276.000 aktier a nominelt DKK 0,1 til en udnyttelseskurs på mellem DKK 10 og DKK 12 pr. aktie i NPinvestor.com A/S. Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i fastsatte tegningsperioder i løbet af 2019, 2020 og 2021.

Værdien pr. tegningsoption er skønsmæssigt fastsat til DKK 1 under anvendelse af Black-Scholes modellen (og under hensyntagen til selskabets notering i januar 2018) med en risikofri rente på 0 pct og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 8.

Bestyrelsen har besluttet at indstille lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i NPinvestor.com A/S til generalforsamlingens godkendelse

Bestyrelsen i NPinvestor.com A/S har besluttet at forelægge lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for NPinvestor.com A/S til godkendelse på den næst forekommende generalforsamling.

Lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning skal sikre en konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling, give mulighed for medejerskab for ledelse og medarbejdere samt sikre en sund og effektiv risikostyring.

Et treårigt incitamentsprogram forventes herefter iværksat også for NPinvestor.com A/S’ ledelse og medarbejdere. Når de nærmere detaljer for dette incitamentsprogram foreligger, vil der ske behørig offentliggørelse heraf.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vores speciale er innovative produkter og brugervenlige løsninger målrettet private investorer, investeringsselskaber og finansielle institutioner.

NPinvestors egenudviklede online trading platform Straticator er en ny generation trading teknologi, hvor investorer kan drage fordel af fremtidens investeringsformer og teknologi til handel, porteføljestyring og formuepleje, og dermed være med til at ændre måden vi investerer på.

Via Straticator kan investorer handle aktier, indeks, råvarer og valuta via deres mobiltelefon, tablet og computer. Tradingplatformen Straticator er udviklet med alle front-end trading features og funktioner foruden den banebrydende funktion copy trading samt back-office faciliteter, compliance og infrastruktur. API/FIX integration og tekniske løsninger leveres til professionelle i markedet.

I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om de vil benytte sig af ”Manuel trading” funktionalitet, hvor man handler værdipapirer online på egen hånd eller om investorer vil benytte Social trading metodikker med funktionerne ”Copy trading” og ”Algoritme trading” (Robot trading). Det giver investorer revolutionerende fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Yderligere oplysninger om selskabet

NPinvestor.com A/S:

Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: [email protected]

Certified Advisor:

Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317

NPinvestor.com A/S
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
CVR: 26518199
+45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com

Vedhæftet fil


Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023 ...

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO ...

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

Next Generation Mobile Banking & Payments