Dec 20, 2019

NPinvestor.com A/S: Opdatering af forventninger til resultat og forretningsudvikling

Selskabsmeddelelse 37/ 2019
20. december 2019
CVR nr. 26518199

Jævnført tidligere udmelding om resultat før skat 2019 på minus 6 til 7 MDKK og efterfølgende usikkerhed om eventuel afvigelse, forventes et resultat før skat i 2019 at ligge i spændet minus 8,6 til 8,8 MDKK. Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019. Selskabet offentliggør 2019 årsrapporten den 6. februar 2020.

Det forventede resultat før skat 2019 skal bl.a. ses i lyset af selskabsmeddelelse 36 offentliggjort den 19. september 2019 og selskabets generelle erfaringer med forretningsmodellen samt markeds- og forretningsudviklingen i 2019. Selskabet fortsætter tiltag med gennemførelse af omkostningstilpasninger, omstrukturering, etablering af nye partnerskaber, justering af produktsortiment og videreudvikling af investeringsmuligheder og Copy Trading funktionen. Opdatering af forventninger til resultat påvirkes i den seneste periode bl.a. af udfasningen af handel med enkeltaktier, omkostninger til aftrædelser og opsigelse af aftaler. Det er tiltag som har til formål at reducere selskabets omkostningsbase og effektivisere operationen fremadrettet i 2020.

Parallelt arbejder selskabet på at gennemføre initiativer som kan forbedre forretnings- og indtjeningsmodellen, og investerer i udvikling af ny software og tradingløsninger, som ventes at styrke selskabets kommercielle muligheder, konkurrencegrundlag og internationale potentiale. Samlet set initiativer som ventes vil forbedre selskabets forretningsgrundlag samt finansielle- og likviditetsmæssige situation.

Nye forretningsmuligheder inden for Copy Trading med Krypto

I forbindelse med NPinvestor.coms optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market i 2018 blev det annonceret, at selskabet ville kigge på de kommercielle muligheder inden for handel med Krypto (valutaer).

Selskabet har løbende undersøgt mulighederne, og har påbegyndt udviklingen af software-løsninger til Krypto-markedet. Det sker i samarbejde med internationale software-udviklere, der er specialister inden for Krypto og bl.a. har udviklet software, hvor der er rejst kapital via ICO’s for mere end 300 mio. USD.

Selskabet forventer i løbet af 1. kvartal 2020, at lancere et nyt system til Copy Trading inden for Krypto, altså Copy Trading med Bitcoin, Ripple, Etherum etc. Selskabet undersøger desuden mulighederne for også at udbyde egenhandel (self trading) med Krypto.

Copy Trading-funktionen vil være Exchange-uafhængig. Følger man f.eks. en Copy Trader Master, der har en konto og gennemfører sine egne handler hos den internationale Krypto-børs Binance, så behøver man ikke selv handle hos Binance, men kan f.eks. have en konto hos Coinbase Pro.

Udviklingen af en exchange-uafhængig Copy Trading-funktion ventes tilpasset til den regulerede, finansielle verden i løbet af 2020, sådan så Copy Trading vil være broker-uafhængig. Dermed kan en Copy Trader Master være kunde hos broker eller bank X, mens en follower kan være kunde hos broker eller bank Y. Det vil alt andet lige udvide markeds- og kundepotentialet og sænke de kommercielle barrierer betydeligt for at benytte Copy Trading mulighederne inden for regulerede produkter, da man beholder sit eksisterende depot og konto og undgår at skulle oprettes på ny, som ofte er kravet hvis man vil benytte Copy Trading hos andre udbydere.

Selskabet vil løbende afsøge strategiske muligheder og samarbejder såvel som andre kommercielle tiltag, herunder køb eller salg af aktiver, som vurderes at ville kunne forbedre selskabets fremadrettede vækstmuligheder og styrke det finansielle grundlag.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading funktionalitet der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk (kaldet Copy Trader Masters). Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmægler med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

Next Generation Mobile Banking & Payments